Mina släktingar
Christer Toorell

Av hanteringsmässiga skäl har jag (tills vidare) delat upp min släktforskning i två grenar:
Uppdaterad:   2017-09-12
2011-04-01

All information under denna sida är under uppdatering.
I personakten för anfäder (inte deras syskon) står före namnet personens nummer i släkten.
Numrering enligt Kekules. 2


2 Kekules numrering - beskrivning